ביה"ס היסודי "שיבולים" מחפש מחנך/ת לשנת הלימודים תשפ"ב