דרושים לביה"ס היסודי מחנכים ומורי מקצוע לשנת תשפ"ג