הכשרת אוריתמיה חינוכית ואוריתמיה מרפאת בהרדוף

נפתחת הרשמה להכשרת אוריתמיה חינוכית ואוריתמיה מרפאת בהרדוף. 

את ההכשרה מעבירים נדב ונירה נחתומי.

נירה היא האוריתמיסטית הפועלת בגני הבוגרים מזה 12 שנה וגם מעניקה אוריתמיה מרפאת בקהילה בשש השנים האחרונות. 

הצורך באוריתמיסטים חינוכיים ומרפאים הולך וגדל בארץ ככל שמתרבים הגנים. הכשרה זו מעניקה לימודים מקיפים הן לאוריתמיה בגנים ובבתי הספר והן לאוריתמיה מרפאת בפורמט פרטני. ההכשרה היא בליווי של

תרפיסטים ורופאה.

מצ"ב הפרסום. 

 

 

Please reload

Please reload