top of page

תכנית חדשה להכשרת מורי ולדורף לתיכון

שלום להורים חברי קהילות ולדורף,

אנו שמחים לבשר על פתיחתה של תכנית חדשה להכשרת מורי ולדורף לתיכון.

ההכשרה תיפתח במכון "כרם" בירושלים, שבו תהיה אפשרות לבחור ב"אשכול" ולדורף - יום לימודים מלא במסגרת לימודים לתעודת הוראה פורמלית ומקצועית לבית הספר העל יסודי, ותתקיים בשיתוף מכללת דוד ילין.

מדובר בהכשרה ראשונה מסוגה ויחידה בארץ:

· המסלול המלא כולל 40 שעות לימוד כהסבת אקדמאים להוראה (בעלי תואר ראשון או יותר, או במהלך סיום תואר ראשון) - יומיים בשבוע במשך שנתיים. יום אחד יוקדש כולו ללימודים הקשורים לאנתרופוסופיה וחינוך וולדורף בתיכון, והיום השני יוקדש לשיעורים במכון כרם - שיעורי יסוד בחינוך, הכשרה דיפרנציאלית מלאה בתחום הידע המקצועי של הסטודנט ותכנים ייחודיים למכון כרם, המהווה מזה 44 שנים בית איכותי לחינוך ברוח יהדות הומניסטית ופלורליסטית.

· יום הלימודים המרוכז יתקיים בימי שני בין 10:15-19:30. יום הלימודים הנוסף ב"כרם" יהיה בראשון או ברביעי.

תכנית הלימודים:

יום הלימודים המרוכז כולל:

· מבוא לאנתרופוסופיה

· התפתחות הילד מנקודת מבט אנתרופוסופית בדגש על גיל ההתבגרות

· תכנית הלימודים ודרכי הוראה בתיכון

· עבודה אמנותית כבסיס להתפתחות אישית ומקצועית

· תכנית צפיות והתנסות מעשית בתיכון וולדורף (במהלך שנתיים, לא רק ביום הלימודים המרוכז)

אנו מאמינים, כי עבור המורה בתיכון נדרשת היכרות עמוקה עם האנתרופוסופיה כשפה וכלי לחקירת ישות האדם ויחסה לעולם. הלימוד ההכרתי והעבודה האמנותית מהווים בסיס לתהליכי עומק בהתפתחות האישית והמקצועית, כך שהמחנך בראש ובראשונה עובד על ישותו שלו.

השיעורים העוסקים בהתפתחות הילד ובדרכי הוראה מכוונים לגיל ההתבגרות ולעבודה בתיכון, תחום שהכשרות הוולדורף האחרות לא מתמקדות בו.

יום הלימודים המלא מכוון להתנסות אינטנסיבית, חווייתית ומשמעותית, היכולה להוביל את הסטודנט לפיתוח כלים עצמאיים של הכרה, רגש ורצון, לתת לו את הבסיס לעמידה מול כיתה ועבודה איכותית עם תלמידים ולהכשירו כמורה-לומד הממשיך להתפתח במשך כל שנות עבודתו בהוראה.

פירוט השיעורים במסגרת היום המרוכז ובמסגרת השיעורים המשותפים עם מכון "כרם" מופיע במסמך המצורף.

פרטי הצטרפות:

· ביום ראשון 3.6 יתקיים יום פתוח למתעניינים.

· לאחר היום הפתוח ייקבעו ראיונות קבלה אישיים למועמדים. תנאי הקבלה לתכנית המלאה כוללים תואר ראשון במקצוע ההוראה המיועד או שנה אחרונה לתואר וראיון אישי.

· התשלום לתכנית המלאה לא יעלה על שכר שנת לימוד אקדמאית מלאה בכל שנת לימודים.

· התשלום ליום המרוכז יהיה 8,200 ש"ח לשנה.

· פרטי קשר בעלון המצורף.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות אל גיא פז 052-8330445

או נעמה שפירא 054/5543467

bottom of page