top of page

בית ספר יסודי שיבולים

                   כיתות א׳ עד ח׳

בית ספר שיבולים כיתות א׳ עד ח׳

בין הרי השפלה למישור החוף הדרומי, בתוך סביבת פרברים אורבנית במרכז הישן של נס ציונה,  שוכן לו בית ספר "שיבולים". בית ספר "שיבולים" הוא בית ספר ולדורף, הפועל לאור תפיסת ההתפתחות של ד"ר רודולף שטיינר. הפדגוגיה, הקשרים הקהילתיים והמבנה הארגוני של בית הספר הינם פרי הגשמה של תפיסה זו, החותרת לשים את רוחו החופשית של האדם במרכז החשיבה, העשייה ותשומת הלב.

בית הספר היסודי "שיבולים" הוא בית ספר ממלכתי הפועל בשיתוף פעולה עם "עמותת דניאל לקידום חינוך ולדורף בנס ציונה" כחלק מרצף פדגוגי של חינוך ולדורף מגיל הגן ועד לתיכון. הלימודים בבית הספר היסודי נמשכים שמונה שנים, מכיתה א' ועד כיתה ח', ובשנים אלה יש דגש על למידה אומנותית וחוויה לימודית בלתי אמצעית. תכנית הלימודים נבנית מתוך ראיית הילד כישות מתפתחת, ובאופן ספציפי, התכנים ודרכי ההוראה והלימוד בכל כיתה נובעים מתוך השלב ההתפתחותי בו נמצאים הילדים. כך, הלימוד בבית הספר מכוון לתת מענה עמוק ומשמעותי לצרכים הפיסיים, הנפשיים והרוחניים של הילד, שמשתנים בהתאם לגילו. דגש חשוב בשנות בית הספר היסודי הוא קשר של סמכות בין התלמידים למבוגרים המלווים אותם - המורים וההורים. מחנך או מחנכת בבית ספר ולדורף מלווים את הכיתה לאורך כל שנות בית הספר היסודי (שמונה שנים), מה שמאפשר בנייה של מערכת יחסים יציבה ואוהבת, שיש בה אפשרות להתפתחות משותפת ולהתבוננות מעמיקה בילד לאורך שנות לימודיו והתפתחותו בבית הספר. כמו בגנים ובתיכון, בית הספר רואה את עצמו כמרכז קהילתי יוזם וחי של פעילויות הנובעות מתפיסת האדם האנתרופוסופית.

בית ספר "שיבולים" קשור בעמקי שורשיו לנס ציונה, המקום בו צמח וגדל. "שיבולים" הוא מקום עבור כל משפחה בנס ציונה, שמעוניינת ליצור קשר עמוק עם תמונת ההתפתחות האנתרופוסופית. בית ספר "שיבולים" ניזון מתהליכים חברתיים וחינוכיים המתרחשים בעיר ועושה מאמץ לתרום את חלקו בחזרה לתהליכים העירוניים.

bottom of page