top of page

על עמותת דניאל בנס ציונה

מי אנחנו 

עמותת דניאל נוסדה בשנת 2001 במטרה לקדם חינוך ברוח ולדורף בעיר נס ציונה.

הגן הראשון של חינוך ולדורף בנס ציונה היה "גן סמדר", גן לילדים צעירים שהוקם על ידי סמדר קדם. הורי הגן חשו כי התפיסה החינוכית האנתרופוסופית מתאימה לתפיסת עולמם ולחינוך שהם רוצים להעניק לילדיהם, ופעלו להקמת מסגרת המשך של גן בוגרים. הם קיבלו מעיריית נס ציונה מבנה של גן ובמקביל פעלו להקמת עמותה ולקבלת הכרה מול רשויות העיר ומשרד החינוך. לאורך השנים הוקמו שני גנים נוספים וכיום יש בעמותת דניאל ארבעה גני ילדים – שני גני צעירים ושני גני בוגרים. 

במרוצת השנים, פעילות העמותה צמחה והתרחבה, וכאשר ילדי הגנים הראשונים בגרו, הושקעו מאמצים ועבודה רבים על מנת להקים בית ספר ולאפשר להם להמשיך לקבל חינוך ברוח האנתרופוסופיה. בשנת 2007 נפתח בתמיכת העירייה מסלול של חינוך ולדורף בבי"ס "הדר" בהנהלתה של צילה זאבי. ובשנת 2014, שנתו השמינית של בית הספר, הפך המסלול האנתרופוסופי לבית ספר יסודי עצמאי ממלכתי ושמו "שיבולים".

בשנת 2015 הוקם תיכון צומח אנתרופוסופי בנס ציונה. בשנת 2019 הושלמה הקמת התיכון ט'-יב'. תיכון זה הוקם כהמשך לאותה יוזמה ראשונית ומהווה המשך ישיר למסלול החינוך שנבנה ונרקם לאורך השנים. העמותה פועלת לטובת קיום מסלול חינוך מלא ורציף מגיל הגן ועד לסיום התיכון ושמה לה למטרה להקים בעתיד קריה חינוכית מלאה. בגנים ובבית הספר מתחנכים כ-470 תלמידים וסביב המסגרות החינוכיות השונות מתקיימת קהילה של כ-270 משפחות. 

מבנה העמותה

עמותת דניאל מנוהלת בהתנדבות על ידי הורים לתלמידים ומקיימת מנהל תקין כפי הנדרש על ידי רשם העמותות.

תפיסת הניהול האנתרופוסופית הינה תפיסה ייחודית, על פיה אנשי החינוך הם אלה הנושאים באחריות הכוללת למסגרות החינוך ומחלקים ביניהם את היבטי הניהול השונים. הועד המנהל של העמותה נושא באחריות המשפטית והכלכלית של העמותה, ועובד בשיתוף פעולה מלא עם צוותי החינוך על מנת ליצור ולקיים חינוך איכותי בכל מסגרות העמותה. ערכי האנתרופוסופיה והקהילה עוברים כחוט השני בין כל מסגרות החינוך.

מנהלת עמותת דניאל תומכת בעמותת דניאל ובפעילותה, עובדת בשיתוף פעולה עם המסגרות החינוכיות.  

 

בקהילת עמותת דניאל, ההורים והמשפחות חולקים ערכים משותפים: 

יצירה של סביבה חינוכית בטוחה ועוטפת שמותאמת לצרכים היחודיים של תקופת הילדות וההתבגרות. 

התנהלות המבוססת על שיח, הקשבה וכבוד לזולת.

אהבת הארץ, חיזוק הקשר עם הטבע והסביבה ושמירה עליהם.

חיי קהילה הכוללים פעילויות שונות המחברות בין המשפחות והאנשים ובין המסגרות השונות בעמותה.

תרומה לקהילה הרחבה יותר שסביבנו.

בשנים האחרונות אנו עדים להצטרפות של משפחות רבות מרחבי הארץ לנס ציונה בזכות החינוך האנתרופוסופי המתקיים בעיר. משפחות אלו מחזקות ומעשירות את המרקם החברתי והתרבותי בעיר ואנו מברכים ושמחים על הצטרפותן. 

 

אחד מתפקידי העמותה הוא לאפשר לחינוך האנתרופוסופי בנס ציונה להמשיך להתקיים ולצמוח, על ידי גיוס תרומות לצורך מימון הלימודים הייחודיים על פי תכנית הלימודים לבתי ספר ולדורף. 

עמותת דניאל שואפת לאפשר לכל ילד ומשפחה להתחנך במסלול החינוכי וכחלק מתפיסה זו וערכי הערבות הקהילתית, מקצה העמותה תקציב מלגות המיועד לסייע למשפחות המתקשות במימון התשלומים הנדרשים. משפחות אלו פונות לעמותה בהליך מסודר ומקבלות מלגה חלקית.

bottom of page