top of page

טיולים

 

חוברת טיולים

 

רבים מאנשי הקהילה יוצאים לטיולים. בשנים האחרונות נוצרה מסורת של טיולי אבות, בה יוצאים האבות עם ילדיהם לטיולים של מספר ימים בטבע (כאשר מתאפשר). היוזמה הספונטנית הקימה חוברת לטובת הקהילה שמטרתה לסייע בעצות, מסלולים ועוד לטובת המשך קיום מסורת זו. מתנדב מהקהילה הקים וערך את התיק והוא מופיע לנוחיותכם כאן.

 

תיק טיולים זה מהווה שלב ראשוני בתכנון ובחירת הטיול הרצוי.

במקור דובר על "טיולי אבות" אך למעשה אפשר לעשות שימוש בתיק זה לכל פורמט של טיול בו תהיו מעוניינים, ובלבד שיהיה תואם לנפשות המשתתפות (גיל, כושר, עניין וכד')

בתיק זה עבור כל טיול קיים מסמך נפרד המאפשר לכם לעשות את הדברים הבאים:

  • לקבל מושג לגבי אופי הטיול ותוכנו

  • להיכנס לקישורים בנייד (ברקודים) או ברשת ולקרוא חומר נוסף לטיול

  • מפות רלוונטיות

  • קישורים שכדאי להדפיס ולקחת אתכם (תיאור מסלול, מפות ספציפיות וכד')

 

בנוסף קיימים מסמכים נוספים בתיק זה שמומלץ להיעזר בהם בתכנון הטיול:

ציוד מומלץ (אישי וכללי)

טיפים לתכנון הטיול (אילו ימים, מקומות, עונות וכד')

 בתיק קיים מידע על המסלולים הבאים:

 טיול 1 - נחל כזיב

 טיול 2 - מערת קשת וראש הנקרא

 טיול 3 - נחל פרצים ועין בוקק

 טיול 4 - נחל חווארים

 טיול 5 - התבור ונחל עמוד עליון

 טיול 6 - עין עבדת ופרסת נקרות

 טיול 7 - הסנפיר הקטן, חולות צבעוניים

 טיול 8 - אגמון החולה, שמורת תל דן

 טיול 9 - עין שמר ומסלול הארבל

 טיול 10 - עתלית ונחל חיק

 טיול 11 - עין ירקעם וגבי פרס

 טיול 12 - מצפור הנשרים בגמלא, מסלול ביהודיה

 טיול 13 - גב ימין ונחל גוב

השימוש במידע המופיע בתיק טיולי אבות באחריותם המלאה של משתתפי הטיולים. המידע וההמלצות נאספו על ידי הורים מתנדבים ואין בהם משום לקיחת אחריות על המסלול המוצע, על הציוד הנדרש ו/או על כל הכתוב בתיק, לא על ידי עמותת דניאל לקידום חינוך ולדורף (ע"ר) ולא על ידי ההורים המתנדבים בהכנתו.
המשתמש במידע המופיע בתיק לוקח על אחריותו המלאה לבדוק ולבחון אותו לעומקו, לאורך כל שלבי השימוש בו: לפני הטיול, בזמן הטיול ובסופו. ההורים המתנדבים, העמותה, או מי מאנשיה, לא יישאו באחריות משום צורה על השימוש במידע המפורט בתיק. המשתמש במידע מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי ההורים המתנדבים, העמותה או מי מטעמה בגין כל נזק/ים אשר יגרם/ו לו/לה ו/או יגרמו לצד ג' כתוצאה מהשימוש במידע המופיע בתיק ו/או בקשר אליו.

טיול נעים!

אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון שימוש במידע בתיק טיולים

חתימה על התקנון ומעבר לתיק טיולי אבות
bottom of page