top of page

גני בוגרים

העמותה מפעילה שני גני בוגרים:
גן מעיין וגן אילן.
הגן מיועד לילדים בני ארבע ושלושה חודשים עד כיתה א׳. 

גן אילן

גן אילן (לשעבר גן נטע) נוסד בשנת 2001 על ידי ההורים המייסדים של עמותת דניאל. הורים אלו, אשר ביקשו גן המשך לילדיהם, פעלו בשיתוף פעולה עם עיריית נס ציונה, קיבלו מבנה והקימו את הגן (אז בשם גן כלנית).
גן מיועד לילדים בגילאי ארבע ורבע עד גיל בית ספר. 

צוות הגן כולל את מיטל רז, חנה טסמה, אירנה נוביקוב וצוות תומך. 

גן מעיין 

גן מעיין נוסד בשנת 2007 על ידי עמותת דניאל בשיתוף ובמאמץ גדול של גנני הגן וההורים.

הגן מיועד לילדים בגילאי ארבע ורבע עד גיל בית ספר. צוות הגן כולל את ניר עזריאל, מיקה תמרי, הלנה דודבסקי ורחלי צאיג.

bottom of page