ועד הורים מרכזי - יסודי

עוסק בקידום מטרות בית הספר, הפעילות החינוכית והחברתית בביה"ס, בנייה וחיזוק של קשר הורים-מורים ושיפור מתמיד של איכות החיים והאווירה בבית הספר, תוך שמירה על האופיו הייחודי. 

הועד מייצג את כלל הורי בית הספר מול המנהלה, המועצה המקומית ושאר גופים ממלכתיים.