top of page

רישום לבית הספר - כיתה א׳

מידע על קליטה לכתה א' "על קצה המזלג"

משפחה המתעניינת ברישום ילד לכיתה א' ממלאת את הטופס המקוון המופיע באתר לצורך מסירת פרטים ראשונים. חשוב לציין כי מספר המקומות לקליטה הנו מוגבל ולכן אין אנו מתחייבים על שיבוץ לביה"ס.  

 

מלאכת השיבוץ רגישה ומורכבת משיקולים רבים  הקשורים בהיבטים פדגוגיים ובית ספרים.  

קליטה מלווה בתהליך המשלב הרצאות ומידע. פרטים על כך ימסרו ע"י צוות מנדט קליטה בביה"ס  כאשר יחל את התהליך מיד לאחר איסוף הנתונים בסוף ינואר 2024. 

אין בטופס משום אישור לקליטת התלמיד/ה לבית הספר. 

הקישור להשארת פרטים יהיה פתוח בין התאריכים 05/12/2023-05/1/2024. 

 

אנו רואים חשיבות רבה בבשלות לכיתה א' שלרוב בא לידי ביטוי בגילו של הילד/ה. 

עקב המשמעות שמייחס חינוך ולדורף לגיל הבשלות הנפשית לבית-הספר, נקבע מועד העלייה האחרון ל- 31.5

כלומר ילדים שמלאו להם שש ו- 3 חודשים לפחות. 

 

בתהליך הבנייה של כתה א' מתקיימות 2-3 הרצאות/ערבי הורים בין החודשים ינואר-מרץ בהם ניתן רקע על חינוך הילד לאור הגישה האנתרופוסופית כפי שהוא מיושם בבית ספרנו, חשיבות שיתוף הפעולה - הורים וצוות בית הספר לצורך תהליך חינוכי בריא, מיטיב ופורה. ההרצאות מספקות אינפורמציה מהותית וחיונית ביחס להחלטתכם להירשם לבית הספר. ההשתתפות בהרצאות על ידי שני ההורים היא חיונית על מנת להבטיח כי שני ההורים שלמים עם הבחירה בבחירת חינוך ולדורף עבור ילדם. כמו כן, ההורים מקבלים ערכת הרשמה הכוללת טופס פרטים אישיים, שאלון הרשמה, טופס ויתור סודיות, אישור רפואי וחתימה על אמנה.

הצוות החינוכי בשילוב ההורים מגבש תמונת מצב לגבי מוכנות ובשלות הילד/ה לכיתה א'. תהליך זה יכול לכלול שיחות עם ההורים ותצפיות במידת הצורך. הרכב הכיתה יתגבש מתוך תהליך ההכרות והקליטה בשיתוף פעולה עם אגף החינוך. ככל שיהיו יותר מועמדים, תיערך הגרלה. תשובות למשפחות ניתנות עד ה- 1/5.

אנו ממליצים על קריאה נרחבת אודות חינוך ולדורף באתר: חינוך ולדורף בישראל.

bottom of page