top of page

רישום לבית הספר - כיתה א׳

מידע על קליטה לכתה א' "על קצה המזלג"

אנו רואים חשיבות רבה בבשלות לכיתה א' שלרוב בא לידי ביטוי בגילו של הילד/ה. 

עקב המשמעות שמייחס חינוך ולדורף לגיל הבשלות הנפשית לבית-הספר, נקבע מועד העלייה האחרון ל- 31.5,

כלומר, ילדים שמלאו להם שש ו- 3 חודשים לפחות. 

חשוב לציין כי מספר המקומות לקליטה הנו מוגבל ולכן אין אנו מתחייבים על שיבוץ לביה"ס.  

מלאכת השיבוץ רגישה ומורכבת משיקולים רבים הקשורים בהיבטים פדגוגיים ובית ספרים.  

בתהליך הבנייה של כתה א' מתקיימות 2-3 הרצאות/ערבי הורים בין החודשים ינואר-מרץ בהם ניתן רקע על חינוך הילד לאור הגישה האנתרופוסופית כפי שהוא מיושם בבית ספרנו, חשיבות שיתוף הפעולה - הורים וצוות בית הספר לצורך תהליך חינוכי בריא, מיטיב ופורה. ההרצאות מספקות אינפורמציה מהותית וחיונית ביחס להחלטתכם להירשם לבית הספר. ההשתתפות בהרצאות על ידי שני ההורים היא חיונית על מנת להבטיח כי שני ההורים שלמים עם הבחירה בבחירת חינוך ולדורף עבור ילדם. 

כמו כן, ההורים מקבלים ערכת הרשמה הכוללת טופס פרטים אישיים, שאלון הרשמה, טופס ויתור סודיות, אישור רפואי וחתימה על אמנה.

 

הצוות החינוכי בשילוב ההורים מגבש תמונת מצב לגבי מוכנות ובשלות הילד/ה לכיתה א'.

תהליך זה יכול לכלול שיחות עם ההורים ותצפיות במידת הצורך.

הרכב הכיתה יתגבש מתוך תהליך ההכרות והקליטה בשיתוף פעולה עם אגף החינוך.

ככל שיהיו יותר מועמדים, תיערך הגרלה. 

תשובות למשפחות ניתנות עד ה- 1/5. 

אנו ממליצים על קריאה נרחבת אודות חינוך אנתרופוסופי באתר: חינוך ולדורף בישראל.

* ההרשמה דרך האתר לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ה נפתחה למשך חודש החל מה 5/12/2023.

* צוות מנדט כיתה א' יעדכן בתהליך את המשפחות החיצוניות שהשאירו פרטים דרך האתר במהלך חודש פברואר-מרץ.

 

נודה לסבלנותכם,

צוות מנדט כיתה א'

bottom of page